Inonit AS

Business. Solutions.

Inonit AS

Vi har kompetansen

Inonit AS er en tilbyder av IT-konsulenttjenester og prosjekter med basis i programvare som er åpen og ikke låses til en leverandør. Vi ønsker å være en pådriver for å tilgjengeliggjøre og produktifisere løsninger vi utvikler for våre kunder til en større kundegruppe.

Vi utvikler webløsninger som dekker din organisasjons behov for være tilstede på Internett eller å  gjøre hele eller deler av produksjonskjeden tilgjengelig på nettet. Inonit AS tilbyr design, utvikling, drift og support. 

Vi leverer tjenester og seniorkonsulenter innen områder som utvikling, arkitektur, integrasjon og infrastruktur. Våre konsulenter har flere års erfaring og er spesialister innen sine fagområder. Inonit AS skal bygge opp det ledende utviklingsmiljøet på Django-rammeverket i Norge. Vi har også samarbeid med offshoring-partnere i utlandet. Gjennom det siste året har vi bygget opp og laget 3D-applikasjoner, basert på WebGL.

Vi har allerede fra startet brukt Amazon Web Services (AWS) som plattform i alle prosjekter og har det seneste hjulpet kunder med å etablere og drifte løsninger i skyen. 

Vi baserer vår utvikling på Smidige metoder og er svært opptatt av aktiv kommunikasjon og løpende forvetningsstyring i utviklingsløpet og avvikshåndtering.  Vi organiserer våre leveranser og prosjekter med en salgsansvarlig som også er merkantil prosjektleder. I tillegg har vi en person som er techlead/teknisk prosjektleder og som trekker på de ressurser vi setter av på utvikling. Vi har tro på at man skal ha færrest mulig personer å forholde seg til gjennom hele utviklingsløpet, fra tilbud til ferdig prosjekt. 

Tjenester

Vi tilbyr det meste innen fri programvare

Vi er et selskap som ønsker å ha sterk fokus på Fri programvare og bruke denne typen teknologi når det er riktig.

Vi tilbyr kompetanse på følgende områder:

Konsulenter

Ved hjelp av konsulenter fra Inonit får du tilgang til spesialistkompetanse på enkeltområder innenfor arkitektur, fri programvare og programmering.

Det kan være konsulenter som bistår i kundeprosjekter og gjør spesifikke oppgaver på områder som kunden selv håndterer. Eller det kan være tilgang på en eller flere konsulenter som kan ta ansvar for å utvikle deler eller hele løsninger.

Rådgivning

Prosjektledelse

Inonit AS har prosjektledere som har erfaring med større prosjekter og som kan bistå alene i prosjekter hos våre kunder eller lede større totalprosjekter innenfor utvikling og drift.

Inonit AS anbefaler bruk av Smidige rammeverk ved gjennomføring av utviklings- og driftsrelaterte prosjekter; for eksempel, men ikke begrenset til, Scrum, Kanban og Lean.

IT-arkitektur

IT-strategi handler om å gjøre valg som understøtter de langsiktige strategiene for organisasjonen med de riktige verktøyene. IT er stadig i endring, og det er vanskelig å ha oversikt over de teknologier, trender og muligheter som finnes. Dere kan deres forretning, vi kan IT. Vi har konsulenter som har drevet med en rekke forskjellige type teknologier innen Fri programvare og som kan bistå ved vurdering og evaluering av alternative løsninger innen Fri programvare.

Eksempler er

 • Django og Drupal som CMS-løsninger
 • PostgreSQL og MySQL fremfor bruk av Oracle.

Utviklingsprosjekter

Nettløsninger

Gjennom en rekke prosjekter utført for kunder har vi utviklet god forståelse for de muligheter og utfordringer som må håndteres rundt formidling og synliggjøring på nettet. Vårt fokus er på teknologi og metodikk og vi har tett samarbeid med andre ledende aktører på design.

Applikasjonsutvikling

Inonit utvikler løsninger som kompletterer våre kunders etablerte systemer og prosesser. En skreddersydd applikasjon kan tilføre manglende funksjonalitet i eksisterende løsninger for ERP, CRM, HR, HMS/kvalitet, osv. Et applikasjonsutvikling prosjekt handler typisk om å forenkle en forretningsprosess ved å koble et eksisterende system til omgivelsene på en bedre måte, som regel via internett.

Vi hjelper deg til å se mulighetene og deretter realisere dem. Har din bedrift behov for en skreddersydd applikasjon? Still dere disse spørsmålene: Har dere prosesser som krever mye manuelt og gjentagende arbeid? Må dine kunder og leverandører forholde seg til komplekse skjemaer og rutiner? Må samme informasjon registreres/vedlikeholdes flere steder? Lagres informasjon på mange forskjellige steder og på mange ulike medier?

Support og drift

All problemløsning tar tid og går ut over andre oppgaver som tekniske ressurser er ansvarlige for, samtidig som kunder, ansatte og andre blir misfornøyd. Da kan det være fornuftig å ha tilgang til våre eksperter som kan løse problemet for deg. Se på det som en forsikring, som du aldri håper du trenger, men som er utrolig kjekk å ha når problemet er der.

Fri programvare gir muligheter og det gir en bedrift mulighet i å utfolde seg i en hel verdens programvareutvikling. En utfordring med fri programvare er imidlertid profesjonell support og støtte. Det skjer en voldsom utvikling innen fri programvare. Det at kildekoden er åpen og tilgjengelig gjør den mer fleksibel, men også mer uforutsigbar. Inonit AS kan hjelpe din bedrift med å velge de riktige løsningene, men ikke minst yte deg bistand i en utviklings- og driftsfase.

Inonit AS har kunder på support og drift, og kan tilby din bedrift fleksibilitet mht. responstider og åpningstider. For de fleste av våre utviklingskunder leverer vi drift av deres løsning. 

Inonit er partner med Amazon (AWS).

Applikasjonsforvaltning

For kunder som har utviklet løsninger basert på Fri programvare eller hvor vi har gjennomført prosjekter for utvikling av applikasjoner og nettløsninger kan vi tilby forvaltning av applikasjonen. Det vil si å ta ansvar for vedlikehold, endringer og tilpasninger av applikasjonen i en produksjonsfase. 

Produkter

Tilpassede programvarepakker

En fascinerende og spennende side av Fri Programvare et at det finnes utallige prosjekter, som man kan bruke og basere seg på i sin søken på den mest optimale løsningen for din organisasjon. 

Inonit ønsker å ha fokus på gjenbruk og muligheter for flere kunder å kunne bruke og ta del i programvareutvikling vi gjør for enkeltkunder. 

Derfor presenterer vi her funksjonelle programvareprodukter vi har kompetanse på og levert til andre kunder.

 • CRM
  • Vi har kompetanse på SugarCRM og bruker denne CRM-løsningen som basis i noen av våre prosjekter. SugarCRM opplever enorm vekst rundt om i verden og har etablert seg som et troverdig alternativ på CRM-området. SugarCRM har en unik mulighet for tilpasning til den enkelte kundes spesifikke behov. Et suksesskriterie for CRM er at primært salgsavdelingen klarer og ønsker å bruke systemet. Man får ikke bedre kvalitet ut av systemet, enn det man legger inn i det. 
 • Q&A-forum
  • På vegne av kunde har vi gjort evaluering av løsninger for å håndtere og administrere funksjonalitet for å håndtere store mengder spørsmål og svar på en strukturert og praktisk måte. Vi har valgt å basere oss på Askbot som plattform og gjort utvidelser og tilpasninger på denne. 
 • Plattform for utvikling av nettsider
  • Våre utviklere har jobbet med en rekke forskjellige verktøy - WordPress, Joomla, Drupal m.m. Vi mener at disse tilbyr mye, men i for liten grad har fokus på at kunden selv skal kunne gjøre endringer og tilpasninger på sine egne nettsider. Vi baserer oss blant annet på DjangoCMS. Senest har vi brukt Wagtail også i prosjekter. 
 • E-læringsplattform - Serafin
  • For Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) har vi utviklet en fullskala elæringsplattform for å håndtere komplekse avhengigheter og forskjellig typer av virkemidler (som bilde, lyd, video, quiz).  Inneholder en avansert backend for å visuelt lage avhengigheter eller en trestruktur av hendelsesforløpene.

Kompetanse

Teknologier vi jobber med

Under har vi gjort et ærlig forsøk på å liste opp de kompetanseområder vi dekker. Fri programvare-verden er kjent for sitt mangfold og et svært omfattende utvalg av nye og gamle teknologier og verktøy.

Språk og rammeverk

Django

Django er et webrammeverk som tillater smidig og fleksibel utvikling 

Django CMS

Django CMS er moduler for innholdspublisering under Django

Drupal

Fleksibelt, modulært system for innholdspublisering og bygging av større nettsider

WordPress

Joomla

Python

Programmeringsspråk egnet for de fleste oppgaver, men populært blant annet for bruk på web og innen vitenskap. Egnet for hurtige og dynamiske utviklingsprosesser.

PHP

Programmeringsspråk som er tett knyttet til web. Benyttes bla. av WordPress, Drupal og Joomla.

Sugar CRM / SuiteCRM

Prosess og organisering

Scrum

Kanban

Lean

Git

Versjonhåndteringsverktøy som gjør det mulig for flere utviklere å jobbe på samme prosjekt, samt å ha en fullstendig historie av hva som har blitt gjort.

Arkitektur og backend

MySQL

Veletablert database, verdens mest populære innen Fri Programvare. Egnet for små og middelstore systemer.

PostgreSQL

Avansert og svært skalerbar database, egnet fra alt fra små til svært tunge systemer.

VOIP/SIP

Oppsett av telefoniløsninger

Puppet/Ansible (configuration management)

Red Hat/Debian/Ubuntu

Frontend og mobil

HTML

CSS

JavaScript

Programmeringsspråket som gir nettsider liv. I senere tid også brukt på servere.

jQuery

AngularJS

Rammeverk for dynamiske webapplikasjoner fra Google

Responsiv webdesign

Nyere teknikker som sørger for at nettsider fungerer godt på ulike skjermer og plattformer - fra PC til mobil.

Android

iOS

WebGL

Hybrid apputvikling - Phonegap/Cordova

Vi har erfaring med å utvikle hybride apper for flere plattformer. Vi har blant annet brukt Inonic framework, basert på Apache Cordova.

Søk - Solr/Elasticsearch

Mailsystemer, domener og sertifikater

Reapp

React Native

Wagtail CMS

Kunder

Et utvalg av våre verdifulle kunder

Statoil Fuel & Retail

Les Mer

Universitetet i Oslo - SERAF

Les Mer

3D Bolig AS

Les Mer

Skytruth

Les Mer

Nordic Semiconductor

Les Mer

Grafill - Empirix

Les Mer

Bank ID 2.0-prosjektet

Les Mer

Nyheter

Hva skjer' a?

Vi i Inonit takker for et godt år og ønsker det nye velkommen

21. des 2017

Les Mer

Hudya og Inonit samarbeider

20. jul 2017

Les Mer

Marketwell velger Inonit på utvikling

20. jul 2017

Les Mer

Inonit søker flere utviklere

12. jul 2017

Les Mer

Inonit får plass på Oslotech

2. mai 2017

Les Mer

Inonit satser på velferdsteknologi gjennom Finitor Labs AS

16. jan 2017

Les Mer

En sommerhilsen

8. jul 2016

Les Mer

Inonit blir med i Oslo Medtech

8. jun 2016

Les Mer

JodaCare er på vei

3. mai 2016

Les Mer

Avtale med Mellby Garage i Sverige

10. mar 2016

Les Mer

Inonit satser på helsesektoren

23. feb 2016

Les Mer

Inonit inngår ny avtale med Statoil

19. jan 2016

Les Mer

Inngår avtale med Nicarnica Aviation

6. jan 2016

Les Mer

Inonit bidrar på DjangoGirls

18. des 2015

Les Mer

Inngår avtale med Sunnaas Sykehus HF/UIO

9. nov 2015

Les Mer

Status

29. sep 2015

Les Mer

Inonit AS blir AWS-partner

8. jun 2015

Les Mer

Inonit inngår avtale med Statoil

23. des 2014

Les Mer

Inonit inngår avtale med Medier og Ledelse AS

10. des 2014

Les Mer

Empirix tegner seg til en plass på nett

13. jun 2014

Les Mer

Inonit signerer avtale med 3D Bolig AS

19. mai 2014

Les Mer

Utviklere søkes på deltid

5. mai 2014

Les Mer

Inngår offshoring-avtale med Gateway i India

27. mar 2014

Les Mer

Interessant artikkel om estimering av IT-prosjekter

13. feb 2014

Les Mer

Inonit inngår samarbeid og leverer konsulent til Centerpoint

25. nov 2013

Les Mer

Inngår avtale med Middagshjelpen

1. nov 2013

Les Mer

Fabelaktig kodekvalitet i Python

20. sep 2013

Les Mer

Bruk av Fri programvare hos VG

28. aug 2013

Les Mer

Avtale med Forlaget Last og Buss

10. jul 2013

Les Mer

Ny konsulent i Inonit

9. jul 2013

Les Mer

Inonit sponser Django-event og er med og starter opp Django-Oslo

22. mai 2013

Les Mer

Ny daglig leder i Inonit AS

15. mar 2013

Les Mer

Om oss

Liten og kjapp

Inonit AS er en tilbyder av IT-konsulenttjenester og prosjekter. 

Inonit AS har i dag 11 ansatte og konsulenter som daglig jobber ute hos kunder eller i prosjekter vi har fått på plass.

Inonit AS skal ha et sterkt fotfeste i og jobbe i stor grad med Fri Programvare. Vi skal tiltrekke oss mennesker som er engasjerte og ser de verdiene som ligger i dette, samtidig som vi ønsker å ha et praktisk forhold til teknologi.

Vi ønsker å ta en ledende posisjon på rammeverket Django og være en pådriver for utbredelse av dette i Norge.

Vi jobber også med 3D og har utviklet omfattende prosjekter i WebGL.

Vi tilbyr også drift og er partner med Amazon og har omfattende erfaring med etablering og bruk av deres skyplattform. Alle våre utviklingsprosjekter og driftskunder ligger på AWS-plattformen.

Jobb i Inonit

Vi søker hele tiden nye mennesker som er interessert i å jobbe i et kreativt og sosialt miljø. Vi kan tilby forskjellig typer tilknytningsformer fra ren ansettelse, utleie av kontorplass, del- eller heltidskonsulent.

Ta kontakt med Daglig leder for videre oppfølging.

Are you In on it?

Medarbeidere