mapbox-ZT5v0puBjZI-unsplash.jpg

Det du mangler til en lav kostnad

Vi kan hjelpe med utviklere innenfor de fleste fagområder.
Om du trenger en eller flere, så tar vi utfordringen.
Våres kunder har erfart at vår konsulenter tar enhver utfordringer på strak arm.

De er ærlige i forhold til hva de kan – de svarer ikke "med mindre de mener det.
Det de ikke kan får de bistand til fra oss med, men også med mulighet for dem og utvikle seg videre.
Når du har definert ditt behov, skal vi hjelpe deg med å finne den eller de riktige ressursene. Når du har fått gjennomført dine egne evalueringer, så inngås en langsiktig avtale der du disponerer dem ut ifra egne behov for utvikling.

Trenger du hjelp til å evaluere, designe eller videreutvikle ny eller eksisterende løsning, så bistår vi også med det.
Da det er arbeidsledighet med begrenset tilgang på relevante jobber, har vi et stort arbeidsmarked å finne relevante kandidater fra. Det er en utadvendt befolkning som er opptatt av å gjøre en god jobb.Dyktige IT-utviklere tilgjengelig!

Vi tilbyr kort- og langtidsleie av utviklere til konkurransedyktige priser

Java-Logo.png

Java

Java er et objektorientert programmeringsspråk som produserer programvare for flere plattformer.
JavaScript.max-250x250.png

Javascript

Programmeringsspråket som gir nettsider liv. I senere tid også brukt på servere.
Python

Python

Programmeringsspråk egnet for de fleste oppgaver, men populært blant annet for bruk på web og innen vitenskap. Egnet for hurtige og dynamiske utviklingsprosesser.
c-logo-icon-28402.png

C#

C# er et multiparadigme programmeringsspråk for generell bruk. C# omfatter statisk skriving, sterk skriving, leksikalsk omfang, imperativ, deklarativ, funksjonell, generisk, objektorientert og komponentorientert programmeringsdisipliner.
new-php-logo.svg

PHP

Et populært skriptspråk for generell bruk som er spesielt egnet for webutvikling. Rask, fleksibel og pragmatisk, PHP driver alt fra bloggen din til de mest populære nettstedene i verden.
Django.max-250x250.png

Django

Django er et webrammeverk som tillater smidig og fleksibel utvikling.
nodejs.png

Node.js

Åpent kryssplattform runtime-system for server- og nettverksapplikasjoner.
react.max-165x165.png

React

JavaScript-bibliotek for for utvikling av brukergrensesnitt.
dotnet.png

.Net

et proprietært programvarerammeverk utviklet av Microsoft som hovedsakelig kjører på Microsoft Windows
PostgreSQL.max-250x250.png

PostgresSQL

Avansert og svært skalerbar database, egnet fra alt fra små til svært tunge systemer.
docker.max-165x165.png

Docker

Åpent plattform for å utvikle, skalere og kjøre distribuerte applikasjoner.
amazon.max-165x165.png

Amazon Web Services

Datterselskap av Amazon.com som tilbyr on-demand cloud computing-plattformer til enkeltpersoner, bedrifter og regjeringer.
odoo_logo.png

Odoo

Odoo er en pakke med programvareverktøy for forretningsadministrasjon, inkludert for eksempel CRM, e-handel, fakturering, regnskap, produksjon, lager, prosjektledelse og lagerstyring.

collabo.jpg

Enkel samarbeidsmodell

Vi er opptatt av å skape trygghet, tillit og langsiktighet, det gjør vi enkelt på denne enkle måten:

  1. Du melder ditt behov – som vi også kan hjelpe deg med å identifisere og tydeliggjøre.
  2. Vi finner aktuelle kandidater.
  3. Du foretar din evaluering og velger.
  4. Den første måneden får du ressursen til halv pris – vi er villig til å ta en risiko for å bevise at dette er et smart valg.
  5. Dersom du velger å fortsette, etterbetales andre halvdel for første måned og det langsiktige avtalen trer i kraft – en avtale med tre måneders oppsigelsesfrist for både deg, oss og konsulenten.

For å sørge for god relasjon mellom deg og konsulenten, vil vi løpende følge opp leveranse forholdet for å sjekke at alt er som forventet for alle parter.Forutsetning for at vi lykkes og at du som kunde får det slik du ønsker, er at du er delaktig i leveransen og stiller krav og forventninger til konsulenten.Det er vårt ønske at du som kunde skal kunne få din arbeidshverdag forenklet ved hjelp av våre ressurser.Når våre konsulenter er leid ut til en bedrift, er det kun den bedriften de jobber for til slutten av leieforholdet.På denne måten kan du som kunde kontrollere ressursen fullt og samtidig kontrollere kostnadene.

1_xrROl6fQUUUrvvtJAbAqNg.jpeg

Prisnivå

Våre konsulenter tilbys til svært konkurransedyktige rater (priseksempler):

  • Utdannet, junior-utvikler: kr. 28 050 per måned, eksklusive mva.
  • Utdannet, erfaren senior-utvikler: kr. 41.100 pr. mnd. eksklusive mva.

Vi fakturerer våre kunder i norske kroner. Siden vi betaler våre konsulenter i USD tas det forbehold om større valutaendring i våre avtaler, både ved opp- og nedgang.For ordens skyld, vi har også ansatte i Norge som kan tilbys for utleie. Da riktignok til en høyere pris enn det som er angitt her.