Om Inonit

Inonit ble startet opp i 2012 med intensjon om følgende:

  • bygge på de verdier Fri Programvare (Open Source) gir og har
  • tilby helhetlige løsninger fra ide til applikasjon og drift.
  • være en kreativ IT-leverandør for våre kunder og se muligheter i teknologien, ikke begrensninger
  • forankre vår organisasjonsutvikling i de verdier som ligger i å utvikle og bruke Fri programvare
  • ha en sosial bevissthet og søke forretningsmessige tilnærminger som gagner selskapet, våre kunder og våre ansatte
  • ha stort fokus på innovasjon, både opp i mot våre kunder og internt. Hele tiden gjøre vurdering på kommersialisering av gode ideer og konsepter, helst i samarbeid med vår kunde
  • å ha stor individuell frihet og løse rammer for å være den man er og hvor man skal utvikle kompetanse

Inonit har med årene gjort en rekke forskjellige prosjekter innen mange bransjer, bygg og anlegg, forskning og undervisning, gründere, IT, helse og offentlig. Fundamental teknologi er bransjeuavhengig, samtidig som vi må jobbe så tett med kundene for å få frem de egenskaper som er unike for deres organisasjon og rammebetingelser.

Vi har hatt et tett samarbeide med NAV om å ta inn medmennesker som av forskjellige årsaker har vært ute av arbeidslivet en periode eller som sliter med å komme seg inn. I stor grad har vi lykkes med dette. Det handler om tålmodighet, tett samarbeid mellom de involverte parter, avmystifisere situasjonen og åpenhet.

Inonit jobber i dag innenfor følgende områder - web og mobilutvikling, drift, konsulentutleie og forretningsutvikling. Vi utvikler ikke nettsider som primæroppgave, men gjør det som en del av en totalleveranse. Vi utvikler avanserte webapplikasjoner som forenkler interne prosesser eller prosesser hvor vår kunde samspiller med sine kunder.

Inonit ser verdien av å jobbe med teknologier som ikke alle andre satser på. I Norge er Java og .net sentrale teknologivalg for mange. Python et ett av de 3 meste brukte programmeringsspråkene globalt, men sånn har det ikke vært i Norge. Interessant perspektiver i dette er at både Universitet i Bergen og Oslo nylig har droppet Java og valgt Python som primærspråk i deres undervisning. Skal man utvikle webapplikasjoner er JavaScript sentralt og naturlig at vi har god kompetanse på. Det siste året har vi utviklet kompetanse i retning av Clojure, både på backend og frontend. Clojure gir en del fordeler ved utvikling av komplekse løsninger. All sentral infrastruktur legger vi i skyen og primært på AWS, hvor vi også er partner. Bruker også noe Google Cloud.

Inonit har siden 2013 vært den sentrale aktøren som har gjennomført en rekke Meetups for Python-miljøet på Østlandet.

De siste to årene har vi jobbet tett med Sunnaas Sykehus rundt sensorteknologi og sporing, vi har utviklet en kryptert løsning for å kommunisere mellom enheter plassert rundt i landet og en sentral infrastruktur. Dette inkluderer et admistrasjonssystem basert på Open Source prosjektet Open Wisp. Vi har utviklet en SMS Gateway som tilbys våre kunder og gjennom Primafon. Vi bistår legekontor med support av deres kritiske infrastruktur. Vi har jobbet med WebGL og laget et byggplanlegger for 3D Bolig AS.

Sammen med søsterselskapet Primafon, som er en fullverdig mobiloperatør, tilbyr vi utvidede produkter innen telekommunikasjon.

Når man snakker med Inonit skal det handle om muligheter og ikke begrensninger, samtidig som det må være fundert i forhold til budsjett og realisme.

Teknologi er muligheter. Teknologi er forandring. Teknologi handler også om organisasjonsutvikling. Teknologi er muligheter til å skille seg fra dine konkurrenter.