Om Oss

Inonit ble startet opp i 2012 med intensjon om å tilby helhetlige løsninger fra ide til applikasjon og drift. Vi skal være en kreativ IT-leverandør for våre kunder og se muligheter i teknologien, ikke begrensninger. I dette ligger det at vi skal ha stort fokus på nytteverdi og innovasjon, både for våre kunder og internt i selskapet. Hele tiden gjøre vurdering på kommersialisering av gode ideer og konsepter.

Inonit har med årene gjort en rekke forskjellige utviklings- og leveranseprosjekter innen mange bransjer; bygg og anlegg, forskning og undervisning, gründere, IT, underholdning, helse og offentlig. Fundamental teknologi er bransjeuavhengig, samtidig som vi må jobbe så tett med kundene for å få frem de egenskaper som er unike for deres organisasjon og rammebetingelser.

Inonit utfordrer våre konsulenter og våre kunder til å ta i bruk ny teknologi. I Norge er Java og .net sentrale teknologivalg for mange. Python et ett av de 3 meste brukte programmeringsspråkene globalt, men sånn har det ikke vært i Norge. Interessant perspektiv i dette er at både Universitet i Bergen og Oslo har droppet Java og valgt Python som primærspråk i deres undervisning. Skal man utvikle webapplikasjoner er JavaScript sentralt og naturlig noe vi har god kompetanse på. Vi har også opparbeidet oss god kompetanse med Clojure, både på backend og frontend. Clojure gir en del fordeler ved utvikling av komplekse løsninger. All sentral infrastruktur legger vi i skyen og primært på AWS, hvor vi også er partner. Bruker også noe Google Cloud.

Inonit har siden 2013 vært den sentrale aktøren som har gjennomført en rekke Meetups for Python-miljøet på Østlandet.

Sammen med søsterselskapet Primafon, som er en fullverdig mobiloperatør, tilbyr vi utvidede produkter innen telekommunikasjon.

Når man snakker med Inonit skal det handle om muligheter og ikke begrensninger, samtidig som det må være fundert i forhold til budsjett og realisme.

"Teknologi er muligheter. Teknologi er forandring. Teknologi handler også om organisasjonsutvikling. Teknologi er muligheter til å skille seg fra dine konkurrenter."