Song Park
Songpark

Songpark-prosjektet er et pågående prosjekt som startet opp i mai 2018. Inonit ble da kontaktet på grunn av våre Python-kunnskaper i anledning utvikling av en prototype/MVP (Minimum Viable Product). Overordnet er prosjektets mål å tilrettelegge for at personer på ulike lokasjoner kan spille musikk sammen over internett.


cantavi2.png


En av våre konsulenter ble raskt involvert i prosjektet og sto blant annet for teknisk arkitektur og utvikling av første prototype. Ettersom prosjektet utfoldet seg og prototypen ble klar, utviklet også våre arbeidsoppgaver seg. Fra å utvikle en teknisk plattform for Songpark, ble vi også involvert i utviklingen av den fysiske enheten i prosjektet. Vi har siden den gang drevet med utvikling og rådgivning både av software og hardware. Det endelige produktet vil være basert på både avansert sensor-/micro computing-teknologi, backend med Clojure m.m., frontend med ClojureScript og/eller Javascript, musikk-komponenter, 5G-mobilteknologi, etc. Vi i Inonit setter på mesteparten av kunnskapen rundt disse teknologiene selv, men har også outsourcet deler av utviklingen til en meget kompetent professor i Zimbabwe. Gjennom et tett samarbeid med ham vi oppnådd den fleksibiliteten og kompetansen som trengs for å gjennomføre et så komplekst prosjekt som Cantavi.

Etter å ha arbeidet mye og godt med Songpark har vi også opparbeidet oss en investor-tilnærming til prosjektet. Det er et prosjekt som vi har stor tro på og som vi ser frem til å arbeide mer med i tiden som kommer.


Teknologier brukt:

Python

Python

Programmeringsspråk egnet for de fleste oppgaver, men populært blant annet for bruk på web og innen vitenskap. Egnet for hurtige og dynamiske utviklingsprosesser.
JavaScript

JavaScript

Programmeringsspråket som gir nettsider liv. I senere tid også brukt på servere.
C Logo

C

C er et imperativt programmeringsspråk som støtter strukturert programmering.
FPGA

FPGA

FPGA står for Field-programmable gate array, som er en halvlederkomponent som inneholder programmerbar logikk.