Circlek.png
Circle K Norge


Inonit bidro med rådgivning og konsulentbistand til Circle K Norge for å utrede og implementere sin skystrategi. Vi bisto med kompetanse på etablering av plattformen på Amazon Web Services og hjalp til i alle ledd tilknyttet infrastruktur - utvikling, implementering, drift, dokumentasjon/rutiner.


amazon-webservices21.jpg


Vi skal tilby kompetanse på å etablere tjenester i skyen. Circle K Norge har et mål om å tilgjengeliggjøre flere tjenester via mobil og internett. Dette for å øke tilgjengelighet og lettere å få systemene til å snakke mellom hverandre.

Flere av de store trendene for 2015, i henhold til Gartner Group, var tjenester som støtter opp rundt skytjenester og å tilgjengeliggjøre data. Inonit bidro med å utvikle tjenester som støttet dette for Cirkle K Norge.
Teknologier brukt:

aws

Amazon Web Services

Datterselskap av Amazon.com som tilbyr on-demand cloud computing-plattformer til enkeltpersoner, bedrifter og regjeringer.