Header redigert.png
Finn Clausen

Fra 1. januar 2019 blir det innført ny kassasystemlov i Norge. Denne nye loven medfører blant annet at det minimum skal tas backup av kassedata. Sånn det er lagt opp nå så skjer det til en minnebrikke og så skal denne tas manuelt backup av en gang i måneden.


omega.png


Finn Clausen ønsker å få til en løsning hvor dette kan skje automatisk. Inonit bidrar med å utvikle en løsning for dette. Løsningen består av maskinvare, mobilt bredbånd og programvare for å håndtere backup fra de systemer Finn Clausen kjører i dag. Systemene består av proprietære kassasystem med nettverksport og mulighet for å hente ut data fra en programvare som kjører på Windows.


boks.png


Prosjektet innebærer alt fra kartlegging av teknologi, utarbeiding av løsning, videreutvikling av løsning, vedlikehold/oppfølging og drift.
Teknologier brukt:

openwrt.png

OpenWRT

Kompakt Linuxdistribusjon utviklet for nettverkskomponenter, primært rutere.
wireguard.png

WireGuard

Enkel, men likevel rask og moderne VPN som benytter moderne kryptografi.
openwisp.jpg

OpenWISP

Software-plattform for å implementere komplette Wi-Fi-tjenester.