Skytruth.png
Skytruth

Våre konsulenter leverer utvikling på Skytruths løsning for behandling av satellittdata.

SkyTruth er en amerikansk ideell organisasjon, som ved hjelp av fjernmåling og digital kartlegging lager omfattende bildemateriale som viser landskapets erosjon og habitatødeleggelser forårsaket av gruvedrift, olje-og gassboring, avskoging, fiske og andre menneskelige aktiviteter.


skytruth.png


- Se mer om deres viktige arbeid her.
Teknologier brukt:

Python

Python

Programmeringsspråk egnet for de fleste oppgaver, men populært blant annet for bruk på web og innen vitenskap. Egnet for hurtige og dynamiske utviklingsprosesser.
postgis.png

PostGIS

Open-source software program som legger til støtte for geografiske objekter i PostgreSQL-databaser.
PostgreSQL

PostgreSQL

Avansert og svært skalerbar database, egnet fra alt fra små til svært tunge systemer.