Vi er et selskap som ønsker å ha sterk fokus på Fri programvare og bruke denne typen teknologi når det er riktig.


Vi tilbyr kompetanse på følgende områder:


flat-team

Konsulenttjenester

Ved hjelp av konsulenter fra Inonit får du tilgang til spesialistkompetanse på enkeltområder innenfor arkitektur, fri programvare og programmering.

Dette kan både være konsulenter som bistår i kundeprosjekter og gjør spesifikke oppgaver på områder som kunden selv håndterer, eller det kan være tilgang på en eller flere konsulenter som kan ta ansvar for å utvikle deler av eller hele løsninger.


flat-handshake

Rådgivning & Prosjektledelse

Inonit har prosjektledere som har erfaring med større prosjekter og som kan bistå alene i prosjekter hos våre kunder eller lede større totalprosjekter innenfor utvikling og drift.

Inonit anbefaler bruk av Smidige rammeverk ved gjennomføring av utviklings- og driftsrelaterte prosjekter; for eksempel, men ikke begrenset til, Scrum, Kanban og Lean.


flat-browser-ar

IT-arkitektur

IT-strategi handler om å gjøre valg som understøtter de langsiktige strategiene for organisasjonen med de riktige verktøyene. IT er stadig i endring, og det er vanskelig å ha oversikt over de teknologier, trender og muligheter som finnes. Dere kan deres forretning, vi kan IT. Vi har konsulenter som har drevet med en rekke forskjellige type teknologier innen Fri programvare og som kan bistå ved vurdering og evaluering av alternative løsninger.


Utviklingsprosjekter & Nettløsninger

flat-idea

Gjennom en rekke prosjekter utført for kunder har vi utviklet god forståelse for de muligheter og utfordringer som må håndteres rundt formidling og synliggjøring på nettet. Vårt fokus er på teknologi og metodikk og vi har tett samarbeid med andre ledende aktører på design.


Applikasjonsutvikling

flat-laptop

Inonit utvikler løsninger som kompletterer våre kunders etablerte systemer og prosesser. En skreddersydd applikasjon kan tilføre manglende funksjonalitet i eksisterende løsninger for ERP, CRM, HR, HMS/kvalitet, osv. Et applikasjonsutvikling prosjekt handler typisk om å forenkle en forretningsprosess ved å koble et eksisterende system til omgivelsene på en bedre måte, som regel via internett.

Vi hjelper deg med å se mulighetene og deretter realisere dem. Har din bedrift behov for en skreddersydd applikasjon? Still dere disse spørsmålene: Har dere prosesser som krever mye manuelt og gjentagende arbeid? Må dine kunder og leverandører forholde seg til komplekse skjemaer og rutiner? Må samme informasjon registreres/vedlikeholdes flere steder? Lagres informasjon på mange forskjellige steder og på mange ulike medier?


Support og drift

flat-cloud-computing

All problemløsning tar tid og går ut over andre oppgaver som tekniske ressurser er ansvarlige for. Samtidig blir kunder, ansatte og andre ofte misfornøyde. I slike situasjoner kan det være fornuftig å ha tilgang til våre eksperter som kan løse problemet for deg. Se på det som en forsikring, som du aldri håper du trenger, men som er utrolig lønnsom å ha når problemet oppstår.

Fri programvare gir mange muligheter og det gir en bedrift mulighet til å utfolde seg i en hel verden av programvareutvikling. En utfordring med fri programvare er imidlertid profesjonell support og støtte. Det skjer en voldsom utvikling innen fri programvare. Det at kildekoden er åpen og tilgjengelig gjør den mer fleksibel, men også mer uforutsigbar. Inonit kan hjelpe din bedrift med å velge de riktige løsningene, og ikke minst yte deg bistand i en utviklings- og driftsfase.

Inonit har kunder innen support og drift, og kan tilby din bedrift fleksibilitet mht. responstider og åpningstider. For de fleste av våre utviklingskunder leverer vi i tillegg drift av deres løsning.

Inonit er partner med Amazon (AWS).


Applikasjonsforvaltning

For kunder som har utviklet løsninger basert på Fri programvare eller hvor vi har gjennomført prosjekter for utvikling av applikasjoner og nettløsninger kan vi også tilby forvaltning av applikasjonen. Det vil si å ta ansvar for vedlikehold, endringer og tilpasninger av applikasjonen i en produksjonsfase.